FILMOWY KLUB SENIORA

Wysłane Kino-2018

21.05.2018 (PONIEDZIAŁEK)
GODZ. 17:00
Opis filmu: ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia.
Seans niebiletowany.
Miejsce: Kino MUZA