Warsztaty fotograficzne "Nowy świdermajer"

Projekt skierowany jest do młodzieży 13+ oraz dorosłych mieszkańców Józefowa. Ma za zadanie popularyzację stylu „świdermajer”, występującego we współczesnych zabudowaniach mieszkalnych
w Józefowie. Medium, z pomocą którego przyjrzymy się architekturze, będzie fotografia.

Pierwszym działaniem jest nabór do projektu. Prosimy młodzież i dorosłych o przesłanie kilku swoich najlepszych prac fotograficznych, tzw. portfolio, na adres e-mail: marzenna.szymanska@gmail.com .

Przesłane zdjęcia mogą mieć dowolną tematykę, powinny prezentować umiejętności
i zainteresowania fotograficzne autora. Ważne, aby zgłaszający je fotografowie byli mieszkańcami Józefowa.

Z podesłanych propozycji wyłonimy od 5 do 10 najlepszych fotografów.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

W drugim etapie projektu zwycięscy fotografowie zostaną zaproszeni na dwa półtoragodzinne warsztaty:

  • 10 kwietnia (sobota) godz. 10:00 – spotkanie fotograficzne (w MOK-u lub na zoomie) wprowadzające w projekt – będzie dotyczyło fotografii, sposobów
    i możliwości jej wykorzystania do twórczego i autorskiego zdokumentowania „świdermajerów”,
  • 17 kwietnia (sobota) godz. 10:00 – opowieść o świdermajerach (w formie spaceru lub na zoomie) – warsztat poświęcony będzie starym i nowym świdermajerom józefowskim. W razie spaceru – zbiórka przed wejściem do MOK-u.

Kolejne dwa miesiące będą czasem poświęconym na wykonanie zdjęć. Każdemu fotografowi przypadną do sfotografowania dwa obiekty wyznaczone przez organizatora.
W międzyczasie prace będą podsyłane koordynatorom do korekt.

W efekcie powstanie cykl zdjęciowy, prezentujący około 20 obiektów – nowych świdermajerów w Józefowie. Zdjęcia zostaną przygotowane z myślą o wystawie, która w zależności od sytuacji zostanie zaprezentowana albo
w MOK-u, albo w przestrzeni miejskiej.

Osoby prowadzące projekt:

  1. Koordynator części artystycznej, przygotowująca wystawę i prowadząca pierwsze zajęcia: Marzenna Szymańska – animator kultury, fotograf, pedagog. Mieszkanka Józefowa

2.Koordynator części merytorycznej, przygotowujący wystawę
i prowadzący drugie zajęcia: Robert Lewandowski – twórca Muzeum Elwiro Michała Andriollego, popularyzator „świdermajerów”
i Andriollego. Mieszkaniec Józefowa.

Skip to content