„Giaur”/spektakl 16+

12 MARCA (NIEDZIELA) GODZ. 17:00
„Giaur”/ Teatr Nemno / spektakl 16+/ Spotkania z Teatrem Józefów 2023

Z przyczyn niezależnych od Organizatora spektakl zostaje odwołany. Zwrot biletów w kasie MOK od poniedziałku do piątku w godz. 14-18.

Klasyczny utwór Byrona „Giaur” w odsłonie przygotowanej przez Teatr Nemno jest kombinacją wypowiedzi wierszem, doskonałego aktorstwa, projekcji audiowizualnych i bardzo współczesnej tematyki.

Spektakl jest zrealizowany w formie ostatniej spowiedzi, w której uczestniczy Giaur – pokutnik i Ojciec Spowiednik – Widownia. Za pomocą tradycyjnej i klasycznej formy wiersza podejmuje problemy współczesnego świata. Scenografia w spektaklu, za pomocą elementów symbolicznych, odnosi się do współczesności, a jednocześnie kreuje przestrzeń, w której porusza się główny bohater – Giaur. Zderzając formę klasyczną utworu Byrona ze współczesną formą wypowiedzi teatralnej i eksponując różne estetyki wizualne, spektakl ma na celu pokazanie konfliktu, braku przystosowania i wyobcowania głównego bohatera w stosunku do otaczającego go świata. Nadrzędnym zagadnieniem, wokół którego skonstruowana jest główna idea spektaklu, jest temat śmierci. Równie istotnym tematem podejmowanym w spektaklu jest przyroda, a w szczególności brak szacunku do tego co naturalne. Natura, jak główny bohater musi uciekać, tylko, że powoli zaczyna brakować miejsca, w którym może się ukryć. Użyte w spektaklu środki multimedialne, takie jak projekcje video, odzwierciedlają potęgę przyrody i jej żywiołów, jak i współczesne przejawy niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.

W spektaklu wykorzystano materiały filmowe dzięki uprzejmości Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Reżyseria: Henryk Hryniewicki; Scenografia i projekcje video: Dagmara Jemioła-Hryniewicka; Muzyka: Piotr Zygma

Bilety: 30 zł normalny/20 zł ulgowy.
Miejsce: sala widowiskowa MOK.

Skip to content