historia

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie z kinem Muza został utworzony mocą uchwały nr 67/56/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie z dnia 9 marca 1972 roku. Powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Domu Kultury oraz dzięki ofiarności całej józefowskiej społeczności – ludzi świadomych roli, jaką instytucja tego rodzaju może odegrać w pielęgnowaniu narodowej tradycji i kultury oraz tworzeniu nowych wartości lokalnego środowiska. Przedsięwzięcie wsparli finansowo: Powiatowa Rada Narodowa w Otwocku, Miejska Rada Narodowa w Józefowie, Powiatowy Cech Rzemiosł w Otwocku, Spółdzielnia Inwalidów „Techniczna”, Spółdzielnia Wypoczynkowa „Turysta” z Warszawy oraz Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.

Swoją publiczną działalność MOK rozpoczął 12 czerwca 1973 roku. Instytucja pięćdziesięcioletniej tradycji zmieniała się i dopasowywała swą działalność do aktualnych potrzeb józefowskiego środowiska. Stała się punktem szerzenia szeroko pojętej kultury, a także miejscem spotkań, wypoczynku i rozrywki, stwarzając jednocześnie swoim bywalcom możliwość prezentacji ich talentów i umiejętności.

Otwarcie Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 12 czerwca 1973 roku

Zapoczątkowane w 2004 roku zmiany wizerunku zaowocowały statusem nowoczesnego centrum kultury
o wysokim poziomie oferty kulturalno – edukacyjnej. Ster przekazywano kolejno w ręce twórczych propagatorów kultury – dyrektorami Miejskiego Ośrodka Kultury byli:

  • Mirosława Mizerska (1972–82),
  • Janusz Czarnocki (1983–85),
  • Grzegorz Kopański (1985–86),
  • Izabella Skrzyniarz (1986–90),
  • Waldemar Walisiak (1990–93),
  • Wiesława Tombacher (1993–97),
  • Iwona Machalska (1997–2004),
  • Danuta Wojciechowska (2004–2020)
  • Agnieszka Rogalska–Jung (od 2020)
Skip to content