Historia

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie z kinem "Muza" został utworzony mocą uchwały nr 67/56/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie z dnia 9 marca 1972 roku. Powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Domu Kultury oraz dzięki ofiarności całej józefowskiej społeczności - ludzi świadomych roli, jaką instytucja tego rodzaju może odegrać w pielęgnowaniu narodowej tradycji i kultury oraz tworzeniu nowych wartości lokalnego środowiska. Przedsięwzięcie wsparli finansowo: Powiatowa Rada Narodowa w Otwocku, Miejska Rada Narodowa w Józefowie, Powiatowy Cech Rzemiosł w Otwocku, Spółdzielnia Inwalidów "Techniczna", Spółdzielnia Wypoczynkowa "Turysta" z Warszawy oraz Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Swoją publiczną działalność MOK rozpoczął 12 czerwca 1973 roku.
Instytucja o prawie czterdziestoletniej tradycji zmieniała się i dopasowywała swą działalność do aktualnych potrzeb józefowskiego środowiska. Stała się punktem szerzenia szeroko pojętej kultury, a także miejscem spotkań, wypoczynku i rozrywki, stwarzając jednocześnie swoim bywalcom możliwość prezentacji ich talentów i umiejętności. Zapoczątkowane w 2004 roku zmiany wizerunku zaowocowały statusem nowoczesnego centrum kultury o wysokim poziomie oferty kulturalno – edukacyjnej.
Ster przekazywano kolejno w ręce twórczych propagatorów kultury – dyrektorami Miejskiego Ośrodka Kultury byli: