Plan Strategiczny na lata 2013-2020

Misja: 
Inspirowanie do działania twórczego oraz budowanie tożsamości kulturowej Józefowa 
Wizja: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w roku 2020: 
Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę współpracy dla różnych podmiotów. 
Buduje długofalowe programy rozwoju kultury i sztuki lokalnej, wzmacnia udział kapitału społecznego w swojej działalności kulturalnej. Podtrzymuje tradycję narodową w jej historycznych i współczesnych przejawach,wypracowuje nowoczesne metody i systemy edukacji kulturalnej. Bazą dla jego działalności jest aktualna i nowa siedziba MOK-u, otoczona artystycznym parkiem z małą architekturą, amfiteatrem i fontanną, a wyposażenie będzie spełniało współczesne wymogi (np. kina cyfrowego). 
Pełny tekst dokumentu: „Miejski Ośrodek Kultury. Plan strategiczny na lata 2013-2020” jest dostępny w Sekretariacie MOK.
facebook