Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie
Strona główna
  • Start
  • Regulamin opłat i uczestnictwa

Regulamin opłat i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie na miejsce rozwijania pasji i zainteresowań własnych oraz swoich dzieci. Chcemy Państwa powiadomić, że zawsze dbamy o jakość programów, formy realizacji zajęć i projektów, a także o Państwa potrzeby, komfort i bezpieczeństwo.
Nasi instruktorzy to ludzie ze wszech miar kompetentni, wykształceni, z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia grup. Zajęcia stałe podlegają jednak pewnym zasadom, które ujęte zostały w niniejszym „Regulaminie opłat i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury”.
Przedstawiamy go poniżej i prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


REGULAMIN OPŁAT I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W
MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Kultury organizuje zajęcia i sekcje w tzw. trybie szkolnym, od października do maja/czerwca. Zajęcia odbywają się w dni robocze, w przypadku zespołów i grup artystycznych próby odbywają się również w soboty. W okresie ferii zimowych oraz wakacji zajęcia stałe są zawieszane. W tym czasie realizujemy inne projekty artystyczne dostępne dla wszystkich uczestników.

Zasady tworzenia grup

Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od 01 do 30 września każdego roku, do wyczerpania limitu przyjęć w poszczególnych grupach.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupach, tworzone są listy rezerwowe. Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego.
Minimalna liczba uczestników zajęć to 8 osób.
W przypadku zmniejszenia liczby osób Dyrektor może podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu zajęć.
Zapisy dokonywane są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, w biurze Domu Nauki i Sztuki, telefonicznie lub mailowo.

Zasady pracy grupy

Grupy zajęciowe działają według autorskich programów, ustalonych przez instruktora a zatwierdzonych przez Dyrektora MOK Józefów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć i Dyrektora MOK Józefów.
W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Miejski Ośrodek Kultury zapewnia zastępstwo, lub odpracowanie zajęć w dogodnym terminie.

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uregulowanie opłaty.
Wpłaty za poszczególne zajęcia przyjmowane są do 15 każdego miesiąca w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 16:00 – 18:00 i w biurze Domu Nauki i Sztuki w godz. 9:00 – 18:00.
Zachęcamy również do wnoszenia opłat drogą elektroniczną na nasze konto (przelew). Nr. konta bankowego: 31 8023 0009 2004 0009 3770 0001, (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć).
Uczestnikom sekcji przysługują następujące zniżki;
50 % - dla kolejnego członka rodziny w przypadku uczęszczania na te same zajęcia
Zniżki nie obejmują:, nauki gry na gitarze, nauki gry na instrumentach klawiszowych, wybranych kursów, instruktor wynajmuje salę.
W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat za 2 miesiące uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
Wykupując uczestnictwo w zajęciach uczestnik ma zarezerwowane: miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora, zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca
Opłaty mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 lat (KC z dnia 23.04.1964 Dz.U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93, art.15).
Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

Podpisując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub własnego, w tym na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek własny lub dziecka na stronie www.mokjozefow.pl, Internecie, lokalnej prasie, innych. Jednocześnie informujemy, że wizerunek Państwa lub dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań organizowanych przez Ośrodek.

Dokładamy wszelkich starań, aby w Miejskim Ośrodku Kultury i jego placówkach było miło i przyjemnie.
W głównym budynku oraz placówkach Ośrodka panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, spożywania środków psychoaktywnych.
Nasz Ośrodek to miejsce szczególnie bliskie wszystkim józefowianom i przybywającym gościom, dlatego prosimy o zachowanie czystości i porządku.

Zapraszamy w nasze gościnne progi.
facebook