Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie
Strona główna

PAŹDZIERNIK 2018/MAJ 2019
W przedziałach wiekowych: dzieci, młodzież,  dorośli i seniorzy
 TANIEC I MUZYKA


MUZYCZNE I WOKALNE ABC (dzieci 6 – 8 lat)


Podczas zajęć uczestnicy rozwiną swoje zdolności muzyczne, zmysł słuchu a także zaczną śpiewać i tańczyć. Cotygodniowe spotkania to rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, muzykalności i poczucia rytmu – w atrakcyjnej i ciekawej formie.
Instruktor: Monika Kuśmierczyk
Termin: wtorki, godz. 17:00-18:00
Opłata miesięczna: 60 zł

BALET (7 – 9 lat) (10 – 12 lat) 


Zajęcia taneczne z elementami baletu i podstawami tańca klasycznego, mające na celu wyrobienie trzymania prawidłowej postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz płynności ruchów. W programie ćwiczenia rytmiczne i baletowe, układy choreograficzne do różnego rodzaju muzyki.   

Instruktor: Agnieszka Chejak
Termin: czwartki, godz. 17:30-18:15 (7-9 lat), 18:15-19:00 (10-12 lat)
Opłata miesięczna: 60 zł

TANIEC TOWARZYSKI (młodzież, dorośli)


Zajęcia kierujemy do osób, które chcą poznać podstawy najpiękniejszych tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. Tańczymy w parach!

Instruktor: Dariusz Stopka
Termin: wtorki, godz. 18:00-20:00
Opłata miesięczna: 80 zł

ZESPÓŁ TAŃCA POLSKIEGO (dzieci 6+)


Zespół prezentuje polskie tańce narodowe i ludowe. Kontynuując polską tradycję taneczną promuję polską kulturę ludową na ogólnopolskich konkursach, turniejach tańców polskich i nie tylko. Celem Zespołu jest rozwijanie i kształtowanie zamiłowań związanych z polską sztuką taneczną wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć panuje wyjątkowa i przyjazna atmosfera, a autorski program nauczania gwarantuje indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Instruktor: Łukasz Neter, instruktor, choreograf, były tancerz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
Termin: poniedziałki i piątki:, godz.: gr. początkująca 16:00-17:00, gr. C 17:00-18:00, gr. B 18:00-19:30, pary turniejowe 19:30-21:00
Opłata miesięczna: 50 zł (stali uczestnicy), 70 zł (nowi uczestnicy)

SZKOŁA TAŃCA FAST STEP (dzieci 3+)


Program NAUKI TAŃCA dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o program zalecany przez Światową Organizację Tańca. Zajęcia również prowadzone  są dla młodzieży i dorosłych. Nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie elementów technicznych i artystycznych tajników poznawanych przez nie tańców, a systematyczność wpływa na pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, wypracowanie odpowiedniej sylwetki, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki.

Instruktor: Dominik Rudnicki-Sipajło
Termin: wtorki, grupa podstawowa godz 16:30- 17:00(3-4 lata), II grupa
godz. 17:00-17:55 (5-6 lat) III grupa 18:30-20:00 (dorośli/młodzież)
Opłata miesięczna: 60 zł

facebook