o nas

Szary budynek. Przed nim plenerowa wystawa na zawieszonych planszach.

Nasze motto: „Naturalnie z Kulturą”.

W naszej pracy kreujemy i wspieramy wydarzenia o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i rekreacyjnym, czerpiąc z energii i wyjątkowości miejsca, w którym się znajdujemy.

Józefów jest miastem obdarzonym szczególną historią i atmosferą. To wciąż wyczuwalny urok dawnego letniska, leśny krajobraz, wszechobecne sosny, unikalna nadświdrzańska architektura, ale również dziedzictwo pozostawione przez wybitnych artystów oraz potencjał twórczy mieszkańców.

 

W oparciu o te zasoby, Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę współpracy dla różnych podmiotów, buduje programy rozwoju kultury lokalnej, promuje i wspiera artystów z Józefowa (amatorów i profesjonalistów), stale rozwija ofertę edukacji kulturalnej i lokalnej.

Istotna jest dla nas równowaga pomiędzy tworzeniem wysokiej jakości programu, a otwartością na dialog ze społecznością lokalną i uważnością na jej potrzeby.

Wspieramy  twórcze postawy, rozwój i odkrywanie pasji. Włączamy mieszkańców w procesy kształtowania kultury. Wciągamy i dajemy się wciągać w interakcje.

Inspirujemy, integrujemy i aktywizujemy.

 

Tłum osób w sali z wystawą obrazów na ścianach.
Trzech muzyków na scenie plenerowej.

Do najważniejszych projektów MOK-u realizowanych cyklicznie w ostatnich latach należą: Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”, Festiwal Otwarte Ogrody, Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci „Bez sceny”. Ośrodek był również organizatorem wydarzeń z zakresu ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Mistrzostw Polski w Karach Mazurowych, Konkursu Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich NARODOWA PULSACJA, Festiwalu Niezwykłych Brzmień i Niezwykłych Instrumentów.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury działającą od 1973 roku. Swoje zadania realizuje w głównej siedzibie, która znajduje się w centrum miasta oraz w profilowanych i nowoczesnych placówkach: Klubie Hydrofornia i Klubie Port.

W 2023 roku MOK rozszerzył swoją działalność o historyczny i zrewitalizowany obiekt: Willę Frankówkę (obecny Dom Nauki i Sztuki).

Dzieci malują na stoła ustawionych w plenerz. Słoneczna pogoda.
Skip to content