Warsztaty rozwoju osobistego

20 STYCZNIA (SOBOTA) GODZ. 15:00
Relacje – klucz do szczęścia/warsztaty rozwoju osobistego

Spotkanie 5. Relacje w świecie dorosłych.

Jesteśmy istotami społecznymi. Co do zasady potrzebujemy relacji, by czuć się spełnionymi i potrzebnymi ludźmi, odczuwać pożądane emocje i stany psychofizyczne. Mamy to we krwi, w genach, dziedziczymy taką tendencję i potrzebę po przodkach. Niektórzy mawiają, że największym czynnikiem wpływającym na stres człowieka, jest drugi człowiek – czyli relacja. Dotrzemy do źródła i przyczyn takiego stanu rzeczy.

Ten cykl warsztatów jest w pewnym sensie paradoksalny: zaczynamy od tyłu, by na końcu dotrzeć do tego co powinno być na samym początku, czyli do relacji z sobą. Dlaczego tak? Bo z reguły dotarcie do relacji z sobą, wymaga przyjrzenia się innym relacjom. Uzdrawiając je, uzdrawiamy relację z sobą. Dlaczego od nich zaczynamy? Bo częstokroć przysłaniają, ukrywają potrzebę prawdziwej i szczerej relacji z sobą – relacje z innymi są sprzężone i połączone z relacją z sobą. Właśnie dlatego to co powinno być pierwsze, w tym programie będzie ostatnie. Nie oznacza to jednak, że jest najmniej ważne. Wręcz przeciwnie.

Szczegóły:
Liczba spotkań: 8
Czas trwania spotkania: 120 min

Ze względu na materię warsztatów, zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

 Cena za spotkanie: 65 zł płatne przelewem na rachunek podany w potwierdzeniu zapisu.

Zapisy:
– warunkiem udziału jest zapis pod adresem: alchemiazmiany.pl/mok albo mailowo na adam@sornek.pl
– spotkanie odbędzie się, gdy będzie zapisanych co najmniej 5 osób, dlatego proszę o zapis najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem

 Miejsce: Klub Hydrofornia.

Skip to content