przegląd teatrów "bez sceny"

ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci "bez sceny"

Ideą Przeglądu jest coroczne prezentowanie w Miejskim Ośrodku Kultury najciekawszych teatrów i grup teatralnych działających bez stałego miejsca pracy.

Mamy świadomość, że to właśnie w naszym Miejskim Ośrodku Kultury dzieci po raz pierwszy mają kontakt ze sztuką teatralną.

Ważne jest, aby te pierwsze wrażenia pobudziły wyobraźnię, były ucztą dla dziecięcych zmysłów. Naszym zdaniem teatr dla najmłodszego widza to niezwykle odpowiedzialne, czujne i prawdziwe działanie. Dlatego w ramach Przeglądu pokazujemy wybrane, prezentujące wysoki poziom merytoryczny i artystyczny spektakle.

Skip to content