Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych 2023 „SPOTKANIA FREDROWSKIE”

 Rok 2023 został uchwałą Sejmu ustanowiony rokiem Aleksandra Fredry. Jest to doskonała okazja do przybliżenia młodzieży szkolnej twórczości tego wybitnego komediopisarza, który jest autorem nie tylko będącej szkolną lekturą „Zemsty”, ale także kilkudziesięciu utworów scenicznych.

Z uwagi na trudności jakie uczniowie napotykają przy okazji omawiania dramatów podczas zwykłych zajęć w klasie, celem przeglądu jest promocja najlepszej metody omawiania utworów scenicznych, jaką jest przygotowanie szkolnych przedstawień. Dzięki udziałowi w nawet krótkim spektaklu uczniowie nie tylko mają okazję dokładniej poznać tekst literacki, ale mogą także zidentyfikować się z postaciami i problemami, przez co w późniejszym życiu kanon literatury polskiej jest dla nich nie przykrym wspomnieniem ze szkolnej ławki, ale istotnym elementem kreującym światopogląd i świadomość kulturalną.

Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, gdzie na Przegląd przyjadą 17 listopada zespoły z całej Polski. Przegląd skierowany jest do szkół podstawowych,  ponadpodstawowych oraz dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, które mogą zaprezentować się w kategorii spektakli (maksymalnie 45 minut) lub pojedynczych scen z utworów Fredry (maksymalnie 15 minut).


Zachęcamy do udziału zarówno polonistów z doświadczeniem w prowadzeniu grup teatralnych, jak i tych, którzy dopiero chcą doświadczyć tego, że wspólne przygotowanie przedstawienia jest najlepszą metodą omawiania dramatu.
 
Spotkania Fredrowskie mają charakter dwuetapowego przeglądu: pierwszy etap polega na konkursie krótkich nagrań (np. z próby), po czym najlepsze grupy zostaną zaproszone na finał, który odbędzie się 17 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Przeglądy i spektakle oceniane będą przez jury złożone z pedagogów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz aktorów Teatru Klasyki Polskiej, którzy przede wszystkim będą dawać wskazówki na przyszłość oraz dzielić się swoim doświadczeniem podczas spotkań z poszczególnymi grupami. W czasie Spotkań Fredrowskich zaplanowane jest również spotkanie z Maciejem Szeptyckim, potomkiem Hrabiego Aleksandra, który opowie o swoim przodku oraz Domu Komedii Aleksandra Fredry.
 
Dlatego raz jeszcze zapraszamy do zerwania z lekcyjną rutyną, podjęcia wyzwania przygotowania własnego przedstawienia w Roku Aleksandra Fredry oraz wzięcia udziału w Spotkaniach Fredrowskich.
 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu via e-mail (spotkaniafredrowskie@mokjozefow.pl) lub telefonicznie (692-866-459).

 

Skip to content