Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych 2023 „SPOTKANIA FREDROWSKIE”

 Rok 2023 został uchwałą Sejmu ustanowiony rokiem Aleksandra Fredry. Jest to doskonała okazja do przybliżenia młodzieży szkolnej twórczości tego wybitnego komediopisarza, który jest autorem nie tylko będącej szkolną lekturą „Zemsty”, ale także kilkudziesięciu utworów scenicznych.

Z uwagi na trudności jakie uczniowie napotykają przy okazji omawiania dramatów podczas zwykłych zajęć w klasie, celem przeglądu jest promocja najlepszej metody omawiania utworów scenicznych, jaką jest przygotowanie szkolnych przedstawień. Dzięki udziałowi w nawet krótkim spektaklu uczniowie nie tylko mają okazję dokładniej poznać tekst literacki, ale mogą także zidentyfikować się z postaciami i problemami, przez co w późniejszym życiu kanon literatury polskiej jest dla nich nie przykrym wspomnieniem ze szkolnej ławki, ale istotnym elementem kreującym światopogląd i świadomość kulturalną.

Aby doskonałą metodę poznawania i interpretowania dramatu najlepiej wykorzystać, poza samym przeglądem przygotowanych przez uczniów spektakli, potrzebne są także warsztaty dla nauczycieli, zwłaszcza polonistów. Wykładowcy Akademii Teatralnej dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz oraz prof. Jarosław Gajewski, którzy zgodzili się przeprowadzić warsztaty dla nauczycieli dają rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego jak również podejścia nowoczesnego, atrakcyjnego dla młodzieży, ale zgodnego z polską tradycją teatralną. Warsztaty planowane są na 27 maja 2023 r.

Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, gdzie na Przegląd przyjadą 17 listopada zespoły z całej Polski. Przegląd skierowany jest do szkół podstawowych,  ponadpodstawowych oraz dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, które mogą zaprezentować się w kategorii spektakli (maksymalnie 45 minut) lub pojedynczych scen z utworów Fredry (maksymalnie 15 minut).

Ty także możesz przygotować sztukę Fredry ze swoimi uczniami!

Serdecznie zapraszamy, szczególnie polonistów mierzących się na swoich lekcjach z dziełami Aleksandra Fredry, do udziału w Spotkaniach Fredrowskich. Niech w roku, którego literackim patronem jest najwybitniejszy polski komediopisarz uczniowie nie tylko czytają jego dzieła, ale także je wystawiają! Dzięki udziałowi w nawet krótkim spektaklu uczniowie nie tylko mają okazję dokładniej poznać tekst literacki, ale mogą także zidentyfikować się z postaciami i problemami, przez co w późniejszym życiu kanon literatury polskiej jest dla nich nie przykrym wspomnieniem ze szkolnej ławki, ale istotnym elementem kreującym światopogląd i świadomość kulturalną.

W trosce o najwyższy merytoryczny poziom Spotkań zapraszamy nauczycieli na wyjątkowe warsztaty, które poprzedzą przygotowanie przedstawień w szkołach. Warsztaty „Czytanie Fredry – postaci i akcja” prowadzone na podstawie „Ślubów Panieńskich” oraz „Dożywocia” przez dyrektora Teatru Klasyki Polskiej, prof. Jarosława Gajewskiego oraz profesor Akademii Teatralnej w Warszawie dr hab. Bożenę Suchocką-Kozakiewicz oraz warsztaty poświęcone ruchowi scenicznego prowadzone przez wykładowców Szkoły Baletowej odbędą się w sobotę 27 maja 2023 w auli Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie (ul. Moliera 4/6). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 maja poprzez zapisy elektroniczne (link https://forms.gle/dLBzPp7qW2zAC91r7).

Spotkania Fredrowskie na które zaproszone są szkolne i młodzieżowe zespoły teatralne odbędą się w Józefowie 17 listopada. Spotkania będą miały charakter otwartego dla publiczności przeglądu spektakli (do 45 minut) oraz pojedynczych scen z utworów Fredry (do 15 minut) stanowiąc okazję do wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji oraz niezawodnie powodując ogromne emocje młodych aktorów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu via e-mail (spotkaniafredrowskie@mokjozefow.pl) lub telefonicznie (692-866-459).

Skip to content