trala lala/zespół muzyczny

Zajęcia ze śpiewu, tańca, gry na prostych instrumentach
i improwizacji. Cotygodniowe spotkania rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, wrażliwość i wyobraźnię oraz słuch (poprzez ćwiczenia i zagadki muzyczne).

Instruktor: Łukasz Potera

Wiek: 5 -8 lat

Termin: czwartki, godz. 18:00–18:50 Opłata miesięczna: 70 zł

Miejsce: Sala Teatralna, MOK

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się minimalnej ilości osób w grupie.

Skip to content