wolontariat

W O L O N T A R I A T   w  M O K-u  w  J Ó Z E F O W I E

Serdecznie zapraszamy do udziału  w  wolontariacie
w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie!

Oferujemy wolontariat długoterminowy lub jednorazowy przy konkretnym wydarzeniu. Czekamy na zgłoszenia zarówno od młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych, szkół średnich (za zgodą rodziców/opiekunów), studentów, jak i od osób dorosłych, które chciałyby bezpłatnie wesprzeć naszą instytucję swoim wolnym czasem, doświadczeniem, talentem, czy pasją. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie
i pomysły.
 

ZAPEWNIAMY:

 • porozumienie o wolontariacie,
 • ubezpieczenie (jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres krótszy niż 30 dni. Jeśli świadczenie jest dłuższe to ubezpieczenie jest gwarantowane przez państwo polskie na mocy odpowiednich przepisów),
 • zdobycie ciekawego doświadczenia pracy w instytucji kultury,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych (wystawach, koncertach i innych organizowanych przez nas wydarzeniach),
 • możliwość rozwoju przy działaniach merytorycznych jak i techniczno-organizacyjnych (poznanie sprzętu, wsparcie działań akustycznych
  i oświetleniowych),
 • rozwój kompetencji w pracy zespołowej,
 • dobrą, przyjazną atmosferę pracy,
 • referencje i zaświadczenia o odbytym wolontariacie,
 • możliwość uczestnictwa w wybranych płatnych wydarzeniach organizowanych przez MOK.

Liczba godzin pracy i grafik są do ustalenia.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: a.parzych-bucka@mokjozefow.pl

Skip to content