deklaracja dostępności

dostępność strony internetowej

Deklaracja dostępności mokjozefow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mokjozefow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Brak właściwych podpisów pod zdjęciami

Wyłączenia

 • – Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • – Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Kloch
 • E-mail: d.kloch@mokjozefow.pl
 • Telefon: (22) 789-20-26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 • Adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
 • E-mail: mok@mokjozefow.pl
 • Telefon: (22) 789-20-26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie – budynek główny
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Do budynku z poziomu parteru prowadzą trzy wejścia:

Wejście A – wejście główne
Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Kardynała Wyszyńskiego. Od frontu goście muszą podejść schodkami. Z lewej strony znajduje się podjazd. Bariery architektoniczne: dwa wysokie progi, ciężkie drzwi frontowe.

Wejście B – wejście służbowe
Wejście służbowe skierowane jest na parking dla pracowników w stronę ul. Sosnowej. Wejście przeznaczone wyłącznie do użytku przez pracowników. Do drzwi prowadzą schody; bariera architektoniczna – brak podjazdu.

Wejście C – wejście sceniczne
Wejście sceniczne znajduje się od strony skweru, skierowane jest na ul. Piłsudskiego. Wejście to używane jest głównie przez pracowników i artystów występujących na scenie. Za drzwiami znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników. Aby wejść do budynku trzeba pokonać dwa schodki. Bariery architektoniczne: schody prowadzące na obie sceny – brak podjazdów.

W budynku brakuje recepcji. Nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić gości do celu. Gość aby uzyskać informacje od pracownika musi udać się do sekretariatu, który znajduje się na końcu holu. Jednak w dobie obowiązujących zasad i obostrzeń większość spraw załatwianych jest w punkcie przyjęć w holu głównym.

Liczba przyjmowanych gości w budynku ograniczona jest do niezbędnego minimum – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Z holu można łatwo dostać się do pozostałych pomieszczeń: Galeria Rama, Sala widowiskowa, kasa ośrodka, korytarz boczny wraz z łazienkami, sala baletowa i inne.

Sala widowiskowa jest ogólnodostępna. W Sali widowiskowej przewidziane są miejsca na wózki inwalidzkie. Drzwi wejściowe są szerokie, rozkładane tak aby każdy wózek mógł przejechać przez nie. Liczba miejsc na wózki inwalidzkie jest ograniczona, a kolejne rzędy znajdują się na podwyższeniu. Wejście na scenę jest utrudnione. Bariery architektoniczne: brak podjazdu na scenę, natomiast zamontowane są poręcze przy schodach.

Do Galerii Rama prowadzą dwuskrzydłowe drzwi. Bariery architektoniczne: wąskie skrzydła drzwi, wysoki próg.

Korytarz boczny odchodzi od holu głównego. Znajdują się w nim łazienki dla kobiet i mężczyzn, a także dostosowana do potrzeb toaleta dla niepełnosprawnych. Korytarzem bocznym można dojść do sali baletowej oraz magazynku gospodarczego. Korytarz skręca w prawo, gdzie znajduje się archiwum, łazienka dla pracowników, gabinet dyrektora, gabinet głównej księgowej, zejście na klatkę schodową do podpiwniczenia (przestrzeń użytkowa) oraz garderoba dla artystów. Główna bariera architektoniczna: schodki utrudniające dostęp do kolejnych lokalizacji.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w budynku.

Drogi ewakuacyjne są jasno i klarownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ. Ograniczone natomiast jest jedno wyjście ewakuacyjne z Sali widowiskowej. Droga ewakuacji wytyczona została po schodach. Z założenia osoby mające problem ze swobodnym poruszaniem siadają w pierwszych rzędach sali.

W deklaracji pominięte zostały pomieszczenia służbowe i gospodarcze – z założenia niedostępne dla gości. Budynek posiada pierwsze piętro, aczkolwiek są tam pomieszczenia służbowe. Budynek nie posiada windy.

Do budynku przypisane są oznaczone miejsca parkingowe -przeznaczone dla pracowników i gości ośrodka. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Z założenia osoba niepełnosprawna może parkować na parkingu służbowym. Natomiast w niedalekim sąsiedztwie, vis a vis wejścia do Urzędu Miasta są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ośrodku nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Klub Port i Klub Hydrofornia – placówki Miejskiego Ośrodka Kultury
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Klub Port jest lokalem usytuowanym w podpiwniczeniu budynku głównego ośrodka, dlatego trzeba go traktować jako integralną część budynku. Do obiektu prowadzą dwa wejścia: po schodach od strony skweru przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, a także wewnętrzną klatką schodową w głównym budynku.

Barierą architektoniczną utrudniającą dostęp do lokalu są schody. Brak windy.

Obiekt składa się w sumie z 5 pomieszczeń: sień, poczekalnia, pomieszczenie techniczne, toaleta oraz sala zajęciowa. Toaleta jest koedukacyjna, nieprzystosowana do osób niepełnosprawnych.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na drzwiach i  ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w lokalu.

Obiekt wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ. Posiada właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych, podręczny sprzęt gaśniczy itp.

W lokalu nie pracuje żaden z pracowników Ośrodka. Obiekt udostępniany jest na czas przeprowadzanych zajęć i pozostaje pod opieką instruktora.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na drzwiach i  ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w lokalu.

Do obiektów nie ma przypisanych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z parkingów miejskich usytuowanych wokół skweru. Najbliższe oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu urzędu miasta. 

W obiektach nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

W lokalach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obiektów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Klub Hydrofornia jest lokalem usytuowanym w podpiwniczeniu budynku urzędu miasta, dlatego trzeba go też traktować jako integralną część budynku. Jednakże jest on całkowicie zarządzany przez Miejski Ośrodek Kultury.

Do obiektu prowadzi jedno wejście zlokalizowane na tyłach urzędu miasta, skierowane w stronę pobliskiego przedszkola.

Barierą architektoniczną utrudniającą dostęp do lokalu są schody. Problem ten został rozwiązany poprzez montaż specjalistycznej windy do przewożenia osób. Winda obsługiwana jest za pomocą pilota.

Obiekt składa się z kilku pomieszczeń: klatka schodowa, korytarze, sala taneczna wraz z zapleczem kuchennym, łazienki oraz dodatkowa sala zajęciowa. Goście mogą skorzystać z dwóch toalet: damskiej i męskiej. Niestety toaleta dla niepełnosprawnych została wyłączona z użytku.

Obiekt wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ. Posiada właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych, podręczny sprzęt gaśniczy itp.

W lokalu nie pracuje żaden z pracowników Ośrodka. Obiekt udostępniany jest na czas przeprowadzanych zajęć i pozostaje pod opieką instruktora.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na drzwiach i  ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w lokalu.

Do obiektów nie ma przypisanych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z parkingów miejskich usytuowanych wokół skweru. Najbliższe oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu urzędu miasta. 

W obiektach nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

W lokalach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obiektów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Willa Balbinów – placówka Miejskiego Ośrodka Kultury
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 05-420 Józefów

Do budynku z poziomu parteru prowadzi 5 wejść.

Wejście główne skierowane jest w stronę ul. Sosnowej. Do obiektu wchodzi przez drewnianą werandę. Znajdują się tam dwie pary dwuskrzydłowych i automatycznych drzwi.

Z tyłu budynku znajduje się bliźniacza weranda, gdzie zlokalizowane jest kolejne wejście do obiektu. 

Z lewej strony budynku znajdują się 3 kolejne wejścia. drzwi względem gruntu podniesione są na wysokość kilkudziesięciu centymetrów. Dostęp do obiektu ułatwiony jest dzięki podjazdowi dla wózków. Drzwi te prowadzą do salek zajęciowych.

Korytarze są jasne, przestronne i szerokie. Główne ciągi komunikacyjne są ogólnodostępne. Brak progów w drzwiach.

Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: 3 salki zajęciowe, 2 magazynki, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, łazienka męska oraz łazienka damska przystosowana do osób niepełnosprawnych, sekretariat, 2 zaadaptowane werandy.

W budynku brakuje recepcji. Nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić gości do celu. Istotnym wsparciem przy rozwiązaniu tego problemu jest to, że drzwi główne wydają dźwięk w trakcie otwierania – jest to znak dla pracownika, że do budynku mógł wejść gość.

Pomimo tego gość aby uzyskać informacje od pracownika musi udać się do sekretariatu, który znajduje się na końcu korytarza.

Liczba przyjmowanych gości w budynku ograniczona jest do niezbędnego minimum – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Budynek posiada piętro. W oddzielnych pomieszczeniach znajduje się tam kotłownia oraz salka zajęciowa. Na piętro prowadzą schody. Brak windy.

Szczególnymi ułatwieniami są tabliczki umieszczone na drzwiach i  ścianach. Są to jedyne tego rodzaju ułatwienia znajdujące się w budynku.

Budynek wybudowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ. Posiada właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych, podręczny sprzęt gaśniczy itp.

Do budynku przypisane są oznaczone miejsca parkingowe – przeznaczone dla pracowników i gości Ośrodka. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ośrodku nie są zatrudnione osoby posługujące się polskim językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content