bilety

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW

W sekretariacie MOK
pon. – pt. w godz. 14:00 – 18:00.
W weekendy na godzinę przed
planowanym wydarzeniem.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

pon. – pt. w godz. 16:00 – 18:00.
Szczegółowe informacje o repertuarze i ofercie zajęć
w zakładkach: WYDARZENIAZAJĘCIA

Uprawnienia do nabycia biletu z ulgą:

  1. Ceny biletów na poszczególne imprezy, z wyłączeniem wydarzeń impresaryjnych, ustala MOK. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczone są przy poszczególnych wydarzeniach na stronie www.mokjozefow.pl oraz w materiałach promocyjnych MOK.
  2. Prawo do nabycia biletu z ulgą dotyczy wyłącznie wybranych imprez organizowanych przez MOK.
  3. W przypadku imprez, na które zostały ustalone ulgowe ceny biletów, prawo do nabycia biletu ulgowego przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu stwierdzającego wiek):

– dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i studentom do 26 r. ż.,

– emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom.

  1. Bilet ulgowy jest ważny wyłącznie razem z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi. Na prośbę pracownika obsługi MOK należy ten dokument okazać razem z biletem. Nieokazanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi może stanowić podstawę odmowy wejścia na wydarzenie.
  2. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma prawo do zniżki w przypadku spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży – ceny biletów dla dorosłych zostaną zrównane do ceny biletów dla dzieci (zarządzenie nr 01/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.).
Skip to content