fast step / zajęcia taneczne

Całoroczne zajęcia taneczne. Obejmować będą program NAUKI TAŃCA dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym w oparciu o program zalecany przez Światową Organizację Tańca i Imperial Society of Teachers of Dancing, oraz o nasze autorskie choreografie do wybranych utworów. Jego nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie elementów technicznych, a także artystycznych tajników poznawanych przez nie tańców. Systematyczność zajęć ma na celu, oprócz nauki tańca, pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, wypracowanie odpowiedniej sylwetki, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabianie umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową, refleks, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji. Zajęcia ukierunkowane są również pod kątem występów w turniejach.

Instruktor: Dominik Rudnicki-Sipajło – zawodnik Federacji Tańca Sportowego o najwyższej klasie tanecznej „S”. Posiada kwalifikacje instruktorskie oraz pedagogiczne.

Wiek: 4 – 6 lat oraz 6+

Termin: wtorki, grupa 4 – 6 lat, godz. 16:30 –  17:00, grupa 6+, godz. 17:10 –  18:00

Opłata miesięczna:  70 zł

Zapisy: po kontakcie telefonicznym z instruktorem pod numerem tel. kom.: 502 282 144 oraz w ZAPISZ SIĘ

Miejsce: Galeria Rama, MOK

Skip to content