Szary nowoczesny budynek w zieleni. Słoneczny dzień.

Poszukujemy instruktora choreografii

Malunek na desce pięciorga tańczących dzieci w strojach z epoki.

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie poszukuje instruktora choreografii

Wymagania:

–  wykształcenie min. średnie, kierunkowe

–  uprawnienia pedagogiczne – praca z dziećmi i młodzieżą

– umiejętności tworzenia i komponowania form tanecznych i łączenia ich w całościowe układy

od baletu, przez taniec współczesny, aż do tzw. ruchu scenicznego, umiejętność wyobraźni

choreograficznej, zdolności do wnikliwej obserwacji

–  samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, pomysłowość

– odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, sumienność

–  umiejętności budowania zaufania w grupie

–  wysoka kultura osobista

– doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć choreograficznych i kulturalnych

z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, jako instruktor, nauczyciel

Podstawowy zakres obowiązków:

– prowadzenie zajęć w zakresie choreografii ok. 4 godzin tygodniowo w godzinach popołudniowych

– zajęcia trwają od października do czerwca (nabory uczestników odbywają się we wrześniu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form tanecznych z dziećmi i młodzieżą

– organizacja własnego miejsca pracy – przygotowanie podkładów muzycznych

– znajomości i umiejętność zastosowania różnorodnych technik tanecznych

– rozbudzanie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży

– popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie baletu, tańca

i choreografii

– realizacja zatwierdzonego planu pracy

– umiejętność organizacji przeglądów, konkursów choreograficznych

– udział grup choreograficznych w wydarzeniach MOK oraz zewnętrznych przeglądach i konkursach

tańca

– współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z współpracownikami instytucji

– nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym

– prowadzenie listy obecności uczestników zajęć

Forma wynagrodzenia:

– umowa zlecenie, rozliczenie na własnej działalności – faktura / faktura VAT.

CV wraz z krótkim opisem pomysłu na utworzenie nowej grupy musicalowej prosimy składać na

e-mail: agnieszka.jung@mokjozefow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ,ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,
tel./ fax. 22 7892026 , tel. kom. 602 552 804, do dnia 30 czerwca 2021.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Miejski Ośrodek  Kultury w Józefowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 


Skip to content